320,000 ریال1,000,000 ریال

مفرح قلب، بازکننده گرفتگی عروق و قلب، دارای Ph خنثی، جلوگیری از اسیدی شدن خون، دارای آهن فراوان

صاف